LOGO
  • css slideshow
1 2

Malaysia Customs Learning and Knowledge Community (MyCLiKC)

MyCLiKC merupakan portal e-pembelajaran rasmi bagi sidang akademik AKMAL dan warga JKDM. MyCLiKC menggunakan perisian Moodle (Versi Semasa: 3.0.9) sebagai platform sistem pengurusan pembelajaran. Pada masa kini, MyCLiKC menyediakan sebanyak 21 modul pembelajaran kepada warga JKDM. Pelaksanaan MyCLiKC ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan penyampaian pembelajaran.

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U) dibangunkan pada tahun 2015, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan latihan AKMAL. Sistem ini telah digunakan sepenuhnya dalam pengurusan latihan di peringkat AKMAL bermula daripada permohonan kursus, pengurusan asrama sehingga ke penilaian kursus.

Senarai Kursus: April 2021

**Permohonan kursus adalah melalui Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 ASAS AUDIT 1 05/04/2021 - 09/04/2021 WK29 - WK52 SARAWAK
2 KEMAHIRAN KLASIFIKASI KENDERAAN (BAB 87) 05/04/2021 - 08/04/2021 WK41 - WK52 SABAH
3 KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI KANAN) 1 05/04/2021 - 09/04/2021 WK29 - WK52 MELAKA
4 WORKSHOP ON TECHNICAL AND SYSTEM FOR ASEAN CUSTOMS TRANSIT SYSTEM (ACTS) 1 06/04/2021 - 08/04/2021 WK41 - WK52 MELAKA
5 AEO VALIDATION 06/04/2021 - 08/04/2021 WK41 - WK54 MELAKA
6 PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN 1 06/04/2021 - 08/04/2021 GRED 19-52 MELAKA
7 BENGKEL PENGHAYATAN RAMADHAN 27/04/2021 - 29/04/2021 LELAKI PELBAGAI GRED SABAH

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan