LOGO

BENGKEL SEMAKAN AKHIR BULETIN AKMAL TAHUN 2021 DAN BUKU LATIHAN AKMAL 2022

Tarikh :24 dan 25 Januari 2022

Bil Pegawai hadir : 14 orang pegawai

Bengkel ini diadakan adalah untuk menyemak deraf Buletin AKMAL Tahun 2021 dan Buku Latihan AKMAL 2022. Semakan ini adalah merangkumi struktur ayat, ejaan serta format buletin dan buku latihan. Setelah semakan difinalkan deraf akan dihantar kepada Pengarah AKMAL untuk kelulusan sebelum dicetak dan dimuatnaik dalam Portal AKMAL.