LOGO
  • css slideshow
1 2 3 4

Malaysia Customs Learning and Knowledge Community (MyCLiKC)

MyCLiKC merupakan portal e-pembelajaran rasmi bagi sidang akademik AKMAL dan warga JKDM. MyCLiKC menggunakan perisian Moodle (Versi Semasa: 3.5) sebagai platform sistem pengurusan pembelajaran. Pada masa kini, MyCLiKC menyediakan 21 modul pembelajaran kepada warga JKDM. Pelaksanaan MyCLiKC ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan penyampaian pembelajaran. Sebarang pertanyaan, emelkan kepada penyelaras MyCLiKC, Puan Terry Hartheman di alamat emel terry.hartheman@customs.gov.my.

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U) dibangunkan pada tahun 2015, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan latihan AKMAL. Sistem ini telah digunakan sepenuhnya dalam pengurusan latihan di peringkat AKMAL bermula daripada permohonan kursus, pengurusan asrama sehingga ke penilaian kursus.

Senarai Kursus: Jun 2022

**Permohonan kursus adalah melalui Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 STRESS MANAGEMENT - 07/06/2022 - 09/06/2022 TERBUKA MELAKA
2 PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN 1 07/06/2022 - 09/06/2022 GRED 19 - 52 SARAWAK
3 PENGENDALIAN SISTEM BAHAGIAN CUKAI DALAM NEGERI 1 07/06/2022 - 09/06/2022 WK29 - WK52 MELAKA
4 KURSUS ASAS PENGUASA KASTAM GRED WK41 DAN PENOLONG PENGUASA KASTAM GRED WK29 - 12/06/2022 - 12/09/2022 WK29 DAN WK41 MELAKA
5 KEMAHIRAN AUDIT 1 12/06/2022 - 16/06/2022 WK41 - WK48 TIMUR
6 KEMAHIRAN KLASIFIKASI BARANGAN MESIN DAN PERALATAN ELEKTRIK (CHAPTER 84 & 85) - 12/06/2022 - 16/06/2022 WK26 - WK52 LANGKAWI
7 ASEAN REGIONAL WORKSHOP: COMBATING PLASTIC WASTE DUMPING - 13/06/2022 - 16/06/2022 WK41 - WK52 MELAKA
8 PROSEDUR PENGOPERASIAN MESIN PENGIMBAS BAGASI - 13/06/2022 - 17/06/2022 WK19 - WK44 SARAWAK
9 KEMAHIRAN PENILAIAN BARANGAN PENGILANGAN TEMPATAN - 13/06/2022 - 17/06/2022 WK29 - WK52 SABAH
10 PEMBINAAN INTEGRITI : SMART V - 19/06/2022 - 22/06/2022 TERBUKA TG.SURAT
11 KURSUS KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI PELAKSANA) - 20/06/2022 - 24/06/2022 WK19 - WK28 MELAKA
12 INDUSTRI PETROLEUM DAN GAS: KAWALAN AKTIVITI HULUAN DAN HILIRAN - 20/06/2022 - 24/06/2022 WK29 - WK54 MELAKA
13 ARBUTUS AUDIT ANALYTICS (AAA) - 20/06/2022 - 24/06/2022 WK29 - WK52 MELAKA
14 SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR (SPPA 3.0) 2 20/06/2022 - 22/06/2022 WK19 - WK48 SARAWAK
15 KURSUS CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI KANAN) - 26/06/2022 - 30/06/2022 WK29 - WK54 LANGKAWI
16 COMMODITY IDENTIFICATION TRAINING (CIT) - 27/06/2022 - 30/06/2022 WK41 - WK52 TG.SURAT
17 TINDAKAN PELAKSANAAN DAN PENGUATKUASAAN PENGHAKIMAN - 27/06/2022 - 01/07/2022 WK41 - WK548 SABAH
18 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP I 1 27/06/2022 - 01/07/2022 WK44 MELAKA
19 PENYELIAAN BERKESAN - 27/06/2022 - 30/06/2022 WK22 - WK40 SARAWAK

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2022 ini tertakluk kepada sebarang pindaan