LOGO
  • css slideshow
1 2

Malaysia Customs Learning and Knowledge Community (MyCLiKC)

MyCLiKC merupakan portal e-pembelajaran rasmi bagi sidang akademik AKMAL dan warga JKDM. MyCLiKC menggunakan perisian Moodle (Versi Semasa: 3.0.9) sebagai platform sistem pengurusan pembelajaran. Pada masa kini, MyCLiKC menyediakan 21 modul pembelajaran kepada warga JKDM. Pelaksanaan MyCLiKC ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan penyampaian pembelajaran. Sebarang pertanyaan, emelkan kepada penyelaras MyCLiKC, Puan Terry Hartheman di alamat emel terry.hartheman@customs.gov.my.

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U) dibangunkan pada tahun 2015, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan latihan AKMAL. Sistem ini telah digunakan sepenuhnya dalam pengurusan latihan di peringkat AKMAL bermula daripada permohonan kursus, pengurusan asrama sehingga ke penilaian kursus.

Senarai Kursus: September 2021

**Permohonan kursus adalah melalui Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 PENGURUSAN SENJATA API 05/09/2021 - 10/09/2021 WK19 - WK48 MELAKA
2 KEMAHIRAN KLASIFIKASI BARANGAN MESIN DAN PERALATAN ELEKTRIK (BAB 84 & 85) 05/09/2021 - 07/09/2021 WK29 - WK52 TIMUR
3 INTERNATIONAL COOPERATION AND INFORMATION SHARING COURSE 2 06/09/2021 - 10/09/2021 WK41 - WK48 SARAWAK
4 KURSUS ASAS PENGUASA KASTAM GRED WK41 DAN PENOLONG PENGUASA KASTAM GRED WK29 TAHUN 2021 06/09/2021 - 26/11/2021 WK29/WK41 MELAKA
5 PEMBINAAN INTEGRITI (SMART V) 06/09/2021 - 09/09/2021 TERBUKA TG. SURAT
6 CUKAI JUALAN (PEGAWAI KANAN) 2 06/09/2021 - 10/09/2021 WK29 - WK54 MELAKA
7 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP I 13/09/2021 - 17/09/2021 WK44 MELAKA
8 PENYELIAAN BERKESAN 2 20/09/2021 - 24/09/2021 WK22 - WK40 MELAKA
9 LANJUTAN AUDIT 2 20/09/2021 - 23/09/2021 WK29 - WK54 LANGKAWI
10 KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI PELAKSANA) 2 20/09/2021 - 24/09/2021 WK19 - WK28 MELAKA
11 PRA PERSARAAN 2 27/09/2021 - 29/09/2021 TERBUKA SABAH
12 PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN 2 27/09/2021 - 29/09/2021 GRED 19 - 52 SARAWAK
13 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI KANAN) 2 27/09/2021 - 01/10/2021 WK29 - WK54 SARAWAK
14 KEMAHIRAN KAUNSELING (TRAUMA DAN KRISIS) 28/09/2021 - 30/09/2021 TERBUKA MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan