LOGO
  • css slideshow
1 2

Malaysia Customs Learning and Knowledge Community (MyCLiKC)

MyCLiKC merupakan portal e-pembelajaran rasmi bagi sidang akademik AKMAL dan warga JKDM. MyCLiKC menggunakan perisian Moodle (Versi Semasa: 3.0.9) sebagai platform sistem pengurusan pembelajaran. Pada masa kini, MyCLiKC menyediakan sebanyak 21 modul pembelajaran kepada warga JKDM. Pelaksanaan MyCLiKC ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan penyampaian pembelajaran.

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U) dibangunkan pada tahun 2015, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan latihan AKMAL. Sistem ini telah digunakan sepenuhnya dalam pengurusan latihan di peringkat AKMAL bermula daripada permohonan kursus, pengurusan asrama sehingga ke penilaian kursus.

Senarai Kursus: Ogos 2021

**Permohonan kursus adalah melalui Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 PENGURUSAN DAN KAWALAN LESEN IMPORT ROKOK, TEMBAKAU DAN MINUMAN KERAS (RMK) 01/08/2021 - 05/08/2021 WK19 - WK48 LANGKAWI
2 TEKNIK PENULISAN BERKESAN 02/08/2021 - 05/08/2021 WK29 - WK54 MELAKA
3 PENGENDALIAN KES DI LAUT 02/08/2021 - 04/08/2021 WK19 - WK44 SABAH
4 PENILAIAN BARANGAN IMPORT 02/08/2021 - 04/08/2021 WK29 - WK52 TIMUR
5 LANJUTAN AUDIT 1 02/08/2021 - 05/08/2021 WK29 - WK54 SARAWAK
6 PROSEDUR PRA-PERBICARAAN DALAM LITIGASI SIVIL 16/08/2021 - 20/08/2021 WK29 - WK52 MELAKA
7 KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI KANAN) 2 16/08/2021 - 20/08/2021 WK29 - WK52 MELAKA
8 KEMAHIRAN AUDIT 2 22/08/2021 - 26/08/2021 WK29 - WK52 LANGKAWI
9 STRATEGIC TRADE COMMODITY (STC) 2 23/08/2021 - 27/08/2021 WK41 - WK48 MELAKA
10 KEMAHIRAN PENILAIAN BARANGAN PENGILANGAN TEMPATAN 23/08/2021 - 26/08/2021 WK29 - WK52 SABAH
11 KEMAHIRAN SCRIPTING ARBUTUS AUDIT ANALYTICS (AAA) 24/08/2021 - 26/08/2021 WK41 - WK52 MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan