LOGO

Jabatan Pengajian Asas Perkastaman (JPAP)

Fungsi Jabatan Pengajian Asas Perkastaman

Memberi pengetahuan dan kefahaman kepada anggota-anggota Jabatan mengenai perundangan Kastam, bidang kuasa dan prosedur kerja yang berkaitan dengannya supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan betul dan berkesan serta meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin dan jatidiri anggota-anggota Jabatan untuk memastikan mereka berintegriti tinggi dan dapat berkhidmat dengan jujur, cekap dan cemerlang.

Program Pembangunan Professional