LOGO

Program Latihan AKMAL 2022

Senarai Kursus: Oktober 2022


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 KAWALAN DAN AUDIT KEDAI BEBAS CUKAI - 02/10/2022 - 06/10/2022 WK19 - WK44 LANGKAWI
2 PERUNDANGAN CUKAI JUALAN DAN CUKAI PERKHIDMATAN - 03/10/2022 - 07/10/2022 WK29 - WK54 SARAWAK
3 CUKAI JUALAN (PEGAWAI PELAKSANA) 2 03/10/2022 - 07/10/2022 WK19 - WK28 MELAKA
4 AUDIT TOOLS WEB CRAWLER/ WEB SCRAPER - 03/10/2022 - 05/10/2022 WK29 - WK52 MELAKA
5 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) 5 10/10/2022 - 15/10/2022 TERBUKA MELAKA
6 KEMAHIRAN RUNDINGAN - 11/10/2022 - 13/10/2022 WK41 - WK54 MELAKA
7 PENGENDALIAN SISTEM BAHAGIAN CUKAI DALAM NEGERI 2 11/10/2022 - 13/10/2022 WK29 - WK52 MELAKA
8 PENGUKUHAN INTEGRITI : SPEED DETOX (S-DETOX) - 16/10/2022 - 19/10/2022 TERBUKA LANGKAWI
9 LANJUTAN AUDIT 2 17/10/2022 - 21/10/2022 WK29 - WK54 SARAWAK
10 KAWALAN KEMUDAHAN DAN FASILITASI CUKAI JUALAN DAN CUKAI PERKHIDMATAN - 17/10/2022 - 21/10/2022 WK29 - WK52 SABAH
11 CUKAI JUALAN (PEGAWAI KANAN) 2 17/10/2022 - 21/10/2022 WK29 - WK52 MELAKA
12 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP I 2 17/10/2022 - 21/10/2022 WK44 MELAKA
13 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) 6 25/10/2022 - 30/10/2022 TERBUKA MELAKA
14 PRA PERSARAAN 2 30/10/2022 - 03/11/2022 TERBUKA LANGKAWI
15 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP III 2 31/10/2022 - 04/11/2022 WK52 MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2022 ini tertakluk kepada sebarang pindaan