LOGO

Program Latihan AKMAL 2021

Senarai Kursus: Februari 2021


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 PENGURUSAN FAIL DAN REKOD 01/02/2021 - 05/02/2021 GRED 19 - 48 MELAKA
2 AKAUN BELUM TERIMA (ABT) 02/02/2021 - 05/02/2021 WK29 - WK48 SARAWAK
3 KURSUS ASAS PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19 SIRI 1/1 TAHUN 2021 1 08/02/2021 - 30/04/2021 WK19 MELAKA
4 COMMODITY IDENTIFICATION TRAINING (CIT) 1 15/02/2021 - 18/02/2021 WK19 - WK44 SARAWAK
5 PRA PERSARAAN 1 15/02/2021 - 18/02/2021 TERBUKA LANGKAWI
6 RULES OF ORIGIN (ROO) AND CUSTOMS RULING ON ORIGIN (CRO) 1 15/02/2021 - 19/02/2021 WK29 - WK52 SABAH
7 KEMAHIRAN MENEMBAK PRECISION (PEGAWAI KANAN) 1 15/02/2021 - 19/02/2021 WK29 - WK54 MELAKA
8 SIASATAN KES ANTI PEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTI PENYELUDUPAN MIGRAN (ATIPSOM) 21/02/2021 - 25/02/2021 WK41 - WK48 LANGKAWI
9 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI PELAKSANA) 1 21/02/2021 - 24/02/2021 WK19 - WK28 TIMUR
10 TEKNIK PENGESANAN DADAH DI PINTU KELUAR/ MASUK NEGARA 22/02/2021 - 26/02/2021 WK19 - WK44 SARAWAK
11 ASAS AEO 23/02/2021 - 25/02/2021 WK41 - WK52 MELAKA
12 SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR (SPPA 3.0) 23/02/2021 - 25/02/2021 GRED 19 - 48 MELAKA
13 KURSUS PENGENDALIAN KES BUNKERING 23/02/2021 - 25/02/2021 WK41 - WK48 SABAH

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan