LOGO

Program Latihan AKMAL 2022

Senarai Kursus: Februari 2022


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 PENGURUSAN DAN KAWALAN LESEN IMPORT ROKOK, TEMBAKAU SAN MINUMAN KERAS (RMK) - 06/02/2022 - 10/02/2022 WK19 - WK48 LANGKAWI
2 KURSUS ASAS PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19 (DALAM TEMPOH PANDEMIK) 1 16/02/2022 - 19/02/2022 WK19 MELAKA
3 KURSUS CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI PELAKSANA) 1 07/02/2022 - 11/02/2022 WK19 - W28 MELAKA
4 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR KERAJAAN 1 14/02/2022 - 16/02/2022 WK19 - WK48 LANGKAWI
5 PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN 1 15/02/2022 - 17/02/2022 GRED 19 -52 MELAKA
6 KURSUS PENGENDALIAN KES DI LAUT - 20/02/2022 - 24/02/2022 WK19 - WK44 LANGKAWI
7 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 1 20/02/2022 - 25/02/2022 WK19 MELAKA
8 INTERNATIONAL GUIDELINES FOR SHARING INFORMATION 1 21/02/2022 - 25/02/2022 WK41 - WK52 SABAH
9 KURSUS KEMAHIRAN MENEMBAK PRECISION (PEGAWAI KANAN) - 21/02/2022 - 25/02/2022 WK29 - WK48 MELAKA
10 TEKNIK PENULISAN BERKESAN - 21/02/2022 - 24/02/2022 WK29 - WK54 SARAWAK
11 SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR (SPPA 3.0) 1 21/02/2022 - 23/02/2022 WK19 - WK48 MELAKA
12 PRA PERSARAAN 1 28/02/2022 - 04/03/2022 TERBUKA SABAH

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2022 ini tertakluk kepada sebarang pindaan