LOGO

Program Latihan AKMAL 2023

Senarai Kursus: Mac 2023


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 KURSUS TEKNIKAL & PROSEDUR ASEAN CUSTOMS TRANSIT SYSTEM (ACTS) 1 06/03/23-09/03/23 WK29-WK44 AKMAL MELAKA
2 ASAS AUDIT 2 06/03/23-10/03/23 WK26-WK54 AKMAL SABAH
3 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI KANAN) - 06/03/23-10/03/23 WK29-WK52 AKMAL SARAWAK
4 SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) JKDM 1 07/03/23-09/03/23 WK19-WK48 AKMAL MELAKA
5 KAWALAN DAN AUDIT GUDANG BERLESEN DAN GUDANG PENGILANGAN BERLESEN - 12/03/23-16/03/23 WK29-WK52 AKMAL TIMUR
6 PEMBINAAN INTEGRITI (SMART V) - 12/03/23-16/03/23 TERBUKA AKMAL TG. SURAT
7 KESELAMATAN, PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN MESIN PENGIMBAS KARGO - 13/03/23-17/03/23 WK19-WK44 AKMAL SABAH
8 PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN 1 14/03/23-16/03/23 Gred 19-52 AKMAL MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2023 ini tertakluk kepada sebarang pindaan