LOGO

Program Latihan AKMAL 2021

Senarai Kursus: Mac 2021


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 INTERNATIONAL COOPERATION AND INFORMATION SHARING COURSE 1 01/03/2021 - 04/03/2021 WK41 - WK48 LANGKAWI
2 KEMAHIRAN MENEMBAK PRECISION (PEGAWAI PELAKSANA) 2 01/03/2021 - 05/03/2021 WK19 - WK28 MELAKA
3 PASCA AKRAB 07/03/2021 - 10/03/2021 AHLI AKRAB LANGKAWI
4 TEKNIK-TEKNIK OPERASI PENGUATKUASAAN 08/03/2021 - 19/03/2021 WK19 - WK44 MELAKA
5 RISIKAN DAN TEKNIK SOAL SIASAT PERISIKAN 14/03/2021 - 25/03/2021 WK19 - WK48 LANGKAWI
6 PENGGUNAAN SISTEM UCUSTOMS 1 15/03/2021 - 18/03/2021 WK41 - WK52 MELAKA
7 PENYELIAAN BERKESAN 1 15/03/2021 - 18/03/2021 WK22 - WK40 SARAWAK
8 KEMAHIRAN SIASATAN 15/03/2021 - 19/03/2021 WK41 - WK48 SABAH
9 PENGURUSAN STOR PENGUATKUASAAN 21/03/2021 - 25/03/2021 WK19 - WK44 TIMUR
10 PENDATARAN JURULATIHAN KAWAD 22/03/2021 - 26/03/2021 TERBUKA MELAKA
11 INDUSTRI PETROLEUM DAN GAS: KAWALAN AKTIVITI HULUAN DAN HILIRAN 22/03/2021 - 26/03/2021 WK29 - WK54 SARAWAK
12 IMAM DAN BILAL 23/03/2021 - 25/03/2021 LELAKI PELBAGAI GRED MELAKA
13 HAK HARTA INTELEK (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – IPR) 28/03/2021 - 31/03/2021 WK41 - WK52 MELAKA
14 KETERANGAN BERKESAN 29/03/2021 - 02/04/2021 WK19 - WK54 MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan