LOGO

Program Latihan AKMAL 2021

Senarai Kursus: Jun 2021


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA WK 19 2 07/06/2021 - 11/06/2021 WK19 MELAKA
2 MODUL LATIHAN PENGENDALIAN SISTEM MYSST 08/06/2021 - 10/06/2021 WK29 - WK52 MELAKA
3 CUKAI JUALAN (PEGAWAI KANAN) 1 08/06/2021 - 11/06/2021 WK29 - WK54 SARAWAK
4 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI PELAKSANA) 2 08/06/2021 - 11/06/2021 WK19 - WK28 MELAKA
5 KECEMERLANGAN PEMANDUAN 13/06/2021 - 16/06/2021 PEMANDU H11 & H14 TIMUR
6 STRATEGIC TRADE COMMODITY (STC) 1 14/06/2021 - 18/06/2021 WK41 - WK52 SARAWAK
7 KURSUS ASAS PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19 SIRI 2 TAHUN 2021 2 14/06/2021 - 03/09/2021 WK19 MELAKA
8 KURSUS ASAS PENGGUNAAN ARBUTUS AUDIT ANALYTICS (AAA) 14/06/2021 - 18/06/2021 WK41 - WK52 MELAKA
9 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP II 14/06/2021 - 18/06/2021 WK48 MELAKA
10 AKAUN BELUM TERIMA (ABT) LANJUTAN 14/06/2021 - 18/06/2021 WK29 - WK52 SABAH
11 KAWALAN DAN AUDIT KEDAI BEBAS CUKAI (KBC) 14/06/2021 - 16/06/2021 WK19 - WK44 LANGKAWI
12 ETIKET DAN SOSIAL 21/06/2021 - 24/06/2021 TERBUKA SABAH
13 PENGUKUHAN PASUKAN 1 21/06/2021 - 25/06/2021 WK19 - WK44 TG. SURAT
14 PERAKAUNAN HASIL JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 21/06/2021 - 24/06/2021 GRED 19 - 52 SARAWAK
15 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI KANAN) 1 21/06/2021 - 24/06/2021 WK29 - WK54 LANGKAWI
16 FORENSIK DIGITAL 22/06/2021 - 24/06/2021 WK19 - WK44 MELAKA
17 KEMAHIRAN RUNDINGAN 1 28/06/2021 - 30/06/2021 WK41 - WK54 MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan