LOGO

Program Latihan AKMAL 2022

Senarai Kursus: Jun 2022


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 STRESS MANAGEMENT - 07/06/2022 - 09/06/2022 TERBUKA MELAKA
2 PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN 1 07/06/2022 - 09/06/2022 GRED 19 - 52 SARAWAK
3 PENGENDALIAN SISTEM BAHAGIAN CUKAI DALAM NEGERI 1 07/06/2022 - 09/06/2022 WK29 - WK52 MELAKA
4 KURSUS ASAS PENGUASA KASTAM GRED WK41 DAN PENOLONG PENGUASA KASTAM GRED WK29 - 12/06/2022 - 12/09/2022 WK29 DAN WK41 MELAKA
5 KEMAHIRAN AUDIT 1 12/06/2022 - 16/06/2022 WK41 - WK48 TIMUR
6 KEMAHIRAN KLASIFIKASI BARANGAN MESIN DAN PERALATAN ELEKTRIK (CHAPTER 84 & 85) - 12/06/2022 - 16/06/2022 WK26 - WK52 LANGKAWI
7 ASEAN REGIONAL WORKSHOP: COMBATING PLASTIC WASTE DUMPING - 13/06/2022 - 16/06/2022 WK41 - WK52 MELAKA
8 PROSEDUR PENGOPERASIAN MESIN PENGIMBAS BAGASI - 13/06/2022 - 17/06/2022 WK19 - WK44 SARAWAK
9 KEMAHIRAN PENILAIAN BARANGAN PENGILANGAN TEMPATAN - 13/06/2022 - 17/06/2022 WK29 - WK52 SABAH
10 PEMBINAAN INTEGRITI : SMART V - 19/06/2022 - 22/06/2022 TERBUKA TG.SURAT
11 KURSUS KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI PELAKSANA) - 20/06/2022 - 24/06/2022 WK19 - WK28 MELAKA
12 INDUSTRI PETROLEUM DAN GAS: KAWALAN AKTIVITI HULUAN DAN HILIRAN - 20/06/2022 - 24/06/2022 WK29 - WK54 MELAKA
13 ARBUTUS AUDIT ANALYTICS (AAA) - 20/06/2022 - 24/06/2022 WK29 - WK52 MELAKA
14 SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR (SPPA 3.0) 2 20/06/2022 - 22/06/2022 WK19 - WK48 SARAWAK
15 KURSUS CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI KANAN) - 26/06/2022 - 30/06/2022 WK29 - WK54 LANGKAWI
16 COMMODITY IDENTIFICATION TRAINING (CIT) - 27/06/2022 - 30/06/2022 WK41 - WK52 TG.SURAT
17 TINDAKAN PELAKSANAAN DAN PENGUATKUASAAN PENGHAKIMAN - 27/06/2022 - 01/07/2022 WK41 - WK548 SABAH
18 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP I 1 27/06/2022 - 01/07/2022 WK44 MELAKA
19 PENYELIAAN BERKESAN - 27/06/2022 - 30/06/2022 WK22 - WK40 SARAWAK

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2022 ini tertakluk kepada sebarang pindaan