LOGO

Program Latihan AKMAL 2022

Senarai Kursus: Julai 2022


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI KANAN) - 03/07/2022 - 07/07/2022 WK29 - WK54 TIMUR
2 INTERNATIONAL RELATIONS 2 04/07/2022 - 07/07/2022 WK41 - WK52 MELAKA
3 AUDIT PASCA IMPORT AP FRANCAIS DAN GUDANG BERLESEN (GB) PEKEMA - 17/07/2022 - 21/07/2022 WK29 - WK54 LANGKAWI
4 PASCA AKRAB - 18/07/2022 - 22/07/2022 TERBUKA SABAH
5 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP III 1 18/07/2022 - 22/07/2022 WK52 - WK54 MELAKA
6 PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN 2 19/07/2022 - 21/07/2022 GRED 19 - 52 SARAWAK
7 INTERAKSI DINAMIKA KUMPULAN (IDK) - TOT - 24/07/2022 - 28/07/2022 FASILITATOR AKMAL TIMUR
8 KURSUS KEMAHIRAN MENEMBAK PRECISION (PEGAWAI PELAKSANA) - 25/07/2022 - 29/07/2022 WK19 - WK28 MELAKA
9 PENGENDALIAN KE ATAS INDUSTRI EKSAIS DAN KAEDAH KAWALAN - 25/07/2022 - 29/07/2022 WK29 - WK52 SARAWAK
10 PENGUKUHAN INTEGRITI : SMART SUPPLEMENT LEADERSHIP INTEGRITY PROGRAMME (SSLP) 1 25/07/2022 - 28/07/2022 WK41 DAN WK44 LANGKAWI

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2022 ini tertakluk kepada sebarang pindaan