LOGO

Program Latihan AKMAL 2021

Senarai Kursus: Julai 2021


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 ASAS AUDIT 2 04/07/2021 - 08/07/2021 WK29 - WK52 LANGKAWI
2 ETIKA KERJA DAN KECEMERLANGAN DIRI 05/07/2021 - 09/07/2021 PEGAWAI PELAKSANA H11 - WK40 TG. SURAT
3 KEMAHIRAN AUDIT 1 05/07/2021 - 08/07/2021 WK29 - WK52 SARAWAK
4 KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI PELAKSANA) 1 05/07/2021 - 09/07/2021 WK19 - WK28 MELAKA
5 RULES OF ORIGIN (ROO) AND CUSTOMS RULING ON ORIGIN (CRO) 2 05/07/2021 - 09/07/2021 WK29 - WK52 MELAKA
6 MULTIMEDIA KREATIF 06/07/2021 - 08/07/2021 TERBUKA SABAH
7 COMMODITY IDENTIFICATION TRAINING (CIT) 2 12/07/2021 - 15/07/2021 WK41 - WK52 LANGKAWI
8 CUKAI JUALAN (PEGAWAI PELAKSANA) 1 12/07/2021 - 15/07/2021 WK19 - WK28 MELAKA
9 PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN 1 13/07/2021 - 15/07/2021 GRED 19 - 52 SABAH
10 PENGGUNAAN SISTEM UCUSTOMS 2 26/07/2021 - 29/07/2021 WK41 - WK52 SARAWAK
11 CUKAI JUALAN (PEGAWAI PELAKSANA) 2 26/07/2021 - 29/07/2021 WK19 - WK28 SABAH
12 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH & STOR KERAJAAN 27/07/2021 - 29/07/2021 GRED 19 - 48 MELAKA
13 STRESS MANAGEMENT 27/07/2021 - 29/07/2021 TERBUKA MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan