LOGO

Program Latihan AKMAL 2023

Senarai Kursus: September 2023


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 AUDIT PASCA IMPORT AP FRANCAIS DAN GUDANG BERLESEN (GB) PEKEMA - 03/09/23-07/09/23 WK29-WK54 AKMAL LANGKAWI
2 PENGENDALIAN DAN KAEDAH KAWALAN INDUSTRI EKSAIS - 03/09/23-07/09/23 WK29-WK52 AKMAL TIMUR
3 KURSUS ASAS PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19 SECARA FIZIKAL - 04/09/23-22/09/23 WK19 AKMAL MELAKA
4 PENGENDALIAN KES NARKOTIK - 04/09/23-08/09/23 WK19-WK48 AKMAL MELAKA
5 KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI SOKONGAN) - 04/09/23-08/09/23 WK19-WK28 AKMAL MELAKA
6 PENILAIAN EKSAIS TEMPATAN - 04/09/23-08/09/23 WK41-WK52 AKMAL SABAH
7 PENGURUSAN KEWANGAN 2 05/09/23-07/09/23 GRED 19-52 AKMAL SARAWAK
8 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI PELAKSANA) - 10/09/23-14/09/23 WK19-WK28 AKMAL TIMUR
9 PENGURUSAN ANJING PENGESAN DADAH K-9 - 11/09/23-15/09/23 WK19-WK44 AKMAL MELAKA
10 TINDAKAN PELAKSANAAN DAN PENGUATKUASAAN PENGHAKIMAN YANG EFEKTIF - 11/09/23-15/09/23 WK29-WK52 AKMAL MELAKA
11 KEMAHIRAN SCRIPTING ARBUTUS AUDIT ANALYTICS (AAA) 3 11/09/23-14/09/23 WK29-WK52 AKMAL LANGKAWI
12 TEKNIK PENGESANAN DADAH DI PINTU KELUAR/MASUK NEGARA - 11/09/23-15/09/23 WK19-WK48 AKMAL SARAWAK
13 SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) JKDM 2 12/09/23-14/09/23 WK19-WK48 AKMAL SABAH
14 PEMAHAMAN PERUNDANGAN YANG DITADBIR OLEH JABATAN - 17/09/23-21/09/23 WK19-WK52 AKMAL TIMUR
15 CUKAI PELANCONGAN (MYTTX) & ELECTRONIC VEHICLES TAX EXEMPTION MONITORING SYSTEM (EVTEMS) - 18/09/23-20/09/23 WK29-WK52 AKMAL MELAKA
16 PENGURUSAN STRES - 18/09/23-20/09/23 TERBUKA AKMAL MELAKA
17 KEMAHIRAN KLASIFIKASI BAHAN-BAHAN KIMIA - 18/09/23-22/09/23 WK29-WK52 AKMAL SABAH
18 KEMAHIRAN KLASIFIKASI DAN PENILAIAN BAGI KENDERAAN IMPORT DAN TEMPATAN (BAB 87) - 18/09/23-22/09/23 WK29-WK52 AKMAL SARAWAK
19 PERSEMBAHAN SLAID EFEKTIF DAN BERIMPAK TINGGI - 25/09/23-27/09/23 TERBUKA AKMAL MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2023 ini tertakluk kepada sebarang pindaan