LOGO

Program Latihan AKMAL 2021

Senarai Kursus: September 2021


# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 PENGURUSAN SENJATA API 05/09/2021 - 10/09/2021 WK19 - WK48 MELAKA
2 KEMAHIRAN KLASIFIKASI BARANGAN MESIN DAN PERALATAN ELEKTRIK (BAB 84 & 85) 05/09/2021 - 07/09/2021 WK29 - WK52 TIMUR
3 INTERNATIONAL COOPERATION AND INFORMATION SHARING COURSE 2 06/09/2021 - 10/09/2021 WK41 - WK48 SARAWAK
4 KURSUS ASAS PENGUASA KASTAM GRED WK41 DAN PENOLONG PENGUASA KASTAM GRED WK29 TAHUN 2021 06/09/2021 - 26/11/2021 WK29/WK41 MELAKA
5 PEMBINAAN INTEGRITI (SMART V) 06/09/2021 - 09/09/2021 TERBUKA TG. SURAT
6 CUKAI JUALAN (PEGAWAI KANAN) 2 06/09/2021 - 10/09/2021 WK29 - WK54 MELAKA
7 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP I 13/09/2021 - 17/09/2021 WK44 MELAKA
8 PENYELIAAN BERKESAN 2 20/09/2021 - 24/09/2021 WK22 - WK40 MELAKA
9 LANJUTAN AUDIT 2 20/09/2021 - 23/09/2021 WK29 - WK54 LANGKAWI
10 KEMAHIRAN PRACTICAL SHOOTING (PEGAWAI PELAKSANA) 2 20/09/2021 - 24/09/2021 WK19 - WK28 MELAKA
11 PRA PERSARAAN 2 27/09/2021 - 29/09/2021 TERBUKA SABAH
12 PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN 2 27/09/2021 - 29/09/2021 GRED 19 - 52 SARAWAK
13 CUKAI PERKHIDMATAN (PEGAWAI KANAN) 2 27/09/2021 - 01/10/2021 WK29 - WK54 SARAWAK
14 KEMAHIRAN KAUNSELING (TRAUMA DAN KRISIS) 28/09/2021 - 30/09/2021 TERBUKA MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2021 ini tertakluk kepada sebarang pindaan