LOGO
  • css slideshow
1 2 3 4

Malaysia Customs Learning and Knowledge Community (MyCLiKC)

MyCLiKC merupakan portal e-pembelajaran rasmi bagi sidang akademik AKMAL dan warga JKDM. MyCLiKC menggunakan perisian Moodle (Versi Semasa: 3.5) sebagai platform sistem pengurusan pembelajaran. Pada masa kini, MyCLiKC menyediakan 21 modul pembelajaran kepada warga JKDM. Pelaksanaan MyCLiKC ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan penyampaian pembelajaran. Sebarang pertanyaan, emelkan kepada penyelaras MyCLiKC, Puan Terry Hartheman di alamat emel terry.hartheman@customs.gov.my.

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U) dibangunkan pada tahun 2015, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan latihan AKMAL. Sistem ini telah digunakan sepenuhnya dalam pengurusan latihan di peringkat AKMAL bermula daripada permohonan kursus, pengurusan asrama sehingga ke penilaian kursus.

Senarai Kursus: September 2022

**Permohonan kursus adalah melalui Sistem Pengurusan Latihan (AKMAL2U)

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
# KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 KECEMERLANGAN PEMANDUAN - 04/09/2022 - 08/09/2022 H11 DAN H14 TIMUR
2 PENGURUSAN STOR PENGUATKUASAAN - 05/09/2022 - 09/09/2022 WK41 - WK48 SABAH
3 KEMAHIRAN SIASATAN LANJUTAN - 05/09/2022 - 09/09/2022 WK41 - WK48 SARAWAK
4 KAWALAN DAN AUDIT GUDANG BERLESEN DAN GUDANG PENGILANGAN BERLESEN - 05/09/2022 - 09/09/2022 WK29 - WK52 MELAKA
5 PENGENDALIAN KES BUNKERING - 11/09/2022 - 15/09/2022 WK19 - WK28 LANGKAWI
6 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) 4 13/09/2022 - 20/09/2022 WK41 - WK29 MELAKA
7 IMAM DAN BILAL - 13/09/2022 - 15/09/2022 LELAKI PELBAGAI GRED MELAKA
8 PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN 2 13/09/2022 - 15/09/2022 GRED 19 - 52 SABAH
9 KURSUS PENGUATKUASAAN NARKOTIK - 19/09/2022 - 23/09/2022 WK19 - WK48 MELAKA
10 TEKNIK PENGESANAN DADAH DI PINTU KELUAR/ MASUK NEGARA - 19/09/2022 - 23/09/2022 WK41 - WK48 SARAWAK
11 PENGUKUHAN INTEGRITI : SMART SUPPLEMENT LEADERSHIP INTEGRITY PROGRAMME (SSLP) 2 25/09/2022 - 28/09/2022 WK48 DAN WK52 LANGKAWI
12 KEMAHIRAN PENILAIAN EKSAIS TEMPATAN - 25/09/2022 - 30/09/2022 WK41 - WK52 SABAH
13 PEMBANGUNAN KEPIMPINAN TAHAP II 2 26/09/2022 - 30/09/2022 WK48 MELAKA
14 KEMAHIRAN SCRIPTING ARBUTUS AUDIT ANALYTICS (AAA) - 26/09/2022 - 28/09/2022 WK29 - WK52 MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2022 ini tertakluk kepada sebarang pindaan